Живеем в интересни времена, това е безспорно предполагам. Съпътствани сме от промени, продиктувани от човешки действия и бездействия, на всякакви нива и във всички сфери на битието. Не малка част от промените са странни от гледна точка на здравия разум, дори крайно нелогични. И като се замисля свидетел на същото съм откакто се помня.

Поради тази причина, през последните няколко седмици в главата ми започна да се оформя една идея, като естествено продължение на един проект[1], прекратен от мен преди около 10 години, поради недостъчни подкрепа за разработване с колетивни усилия, може би интерес пък и собствен ресурс (времеви, финансов и т. н.). Сега обаче ми се струва, че обстоятелствата предполагат (или налагат) пак да погледна към същата тема, но от по-различен ъгъл, доста по-глобален и всеобхватен.

Сега обаче обект на внимание няма да бъде някоя точно определена цивилизация и нейното развитие (градация и деградация) във времето, а по-скоро вече убеден(и) че цивилизациите не функционират по един и същ начин от „зародиша“ си до евентуалното си разпадане/разлагане/загиване ако щете.

Новата идея носи работно заглавие:

Синдром на цивилизацията/ите - мит или реалност
причини и начини за противодействие/предпазване

Като основен белег на този така наречен „синдром“ се има предвид процесът на постепенна (или внезапна) промяна на посоката на развитие от възход, през етап на колебания и неубедително представяне, последван от постепенен упадък, а при наличие на застрашаващи (външни) събития и летален изход. Разбира се не пренебрегваме и другите белези, като например свръх урбанизацията, малтусианските практики, ценностната фрагментираност и вероятно още други, но същите е твърде вероятно да са всъщност съпътстващи основния такъв и да нямат общо с причините за процеса, обект на интереса ни.

В този ред на мисли, това обновено изследване има за цел не да се произнася дали и колко упадъчна е дадена цивилизация и да се злорадства по нечий адрес, а по-скоро да потърси общите черти в динамиката на развитието на описаните до момента в историята цивилизации, населявали тази планета, и да проследи кои от тези черти са общи за всички или поне за мнозинството от тях, съответно може ли да бъдат припознати като причина за последвалите събития, към които имаме интерес. Още по-важното, ако такива общи черти бъдат открити и идентифицирани като първопричина за споменатия „синдром“ дали има хипотетична възможност процесът да бъде овладян и какви усилия биха били необходими.

За разлика от преди обаче, този път няма да се впускам в самостоятелно проучване на въпроса, най-малкото защото за себе си аз смятам, че имам отговора. По-скоро бих искал да пресизвикам дискусия по въпроса, с идеята да бъдат намерени съмишленици, които се вълнуват от темата и същата да бъде развита с колективни усилия. В крайна сметка животът в цивилизация е по-скоро „колективен спорт“. Ако се налага шепа нейни представители (или само един) да разсъждава и да действа в полза на нейното добруване и оцеляване, по-добре същата да престане да съществува като такава.

Съзнавам че платформа като Meta (Facebook) не е най-подходящото място за задълбочена дискусия с научно-изследователски привкус от гледна точка на масовата и употреба, но от друга страна е най-достъпното място за достигане на масовия гражданин, способен да мисли по темата. А и Fb може да бъде само началото.

Ако не друго, най-малкото чрез платформа на един от технологичните гиганти, „колегите“ от ЦРУ на САЩ (вероятно и други агенции)[2] най-бързо ще се осведомят (поне докато все още имат бюджет :D ), че след 10 годишна „почивка“ отново нищя тази тема :D

Всеки за когото темата представлява интерес, да се чувства свободен да коментира (включително и критикувайки), да се свърже с мен чрез лично съобщение, да сподели публикацията с някого другиго или да вземе отношени както намери за добре, разбира се в рамките на позволеното и етичното поведение!


---

[1] [„Изследване на теориите за залеза на западния свят“](http://westerntwilight.free.bg/)

[2] (http://westerntwilight.free.bg/v/)


Публикувано на: www.facebook.com/emil.grozdanov.1/posts/pfbid031aTdGbzHPLrtEbWSVCAknUwBJGZiGRvrSokeDAnfFkKvKDWXJCzGs38cCWQgw4a6l